Technik kryminalistyki wołomińskiej komendy, odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnej. Funkcjonariusz przedstawił uczestnikom spotkania, na czym polega jego praca, jakich narzędzi używa oraz jak zabezpiecza ślady na miejscu przestępstwa. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyło się pobieranie odcisków palców na karcie daktyloskopijnej.